سومین کنفرانس بین الملی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی


تماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@iragri2017.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ای بین المللیمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
مدیریت و اقتصاد کشاورزیمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
فناوری های نوین و مکانیزاسیون کشاورزیمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاکمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزیمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتاتمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
علوم باغبانی و فضای سبزمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام و طیورمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
علوم شیلات و آبزیانمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
علوم و صنایع غذاییمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گیاه پزشکیمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
محیط زیست و آمایش سرزمینمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
علوم زیست شناسی (گیاهی / جانوری)مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
ترویج و توسعه روستاییمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی


ورود / ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 اسفند 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 اسفند 1395
آخرین مهلت ثبت نام
9 تیر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله
9 تیر 1396
تاریخ برگزاری
21 تیرماه 1396
حامیان رسانه ای


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر